Vårt boende

En fristad mot hot och våld

Kvinnojouren Viktoria har ett akutboende med plats för 3 kvinnor med barn. Varje kvinna har ett eget rum med tillgång till gemensamt badrum, tvättstuga och kök. I varje rum finns 3-4 sovplatser. Det finns lekutrymmen för barnen och ett gemenskapsrum med TV.


Vårt boende är till för kvinnor som behöver gömma sig undan hot och våld från en närstående. Det är lättare att man blir hittad om man stannar i sin hemstad, därför tar vi emot kvinnor från hela Sverige.


Om du är i behov av en akut fristad på grund av våld i nära relation så kontakta oss eller socialtjänsten i din hemkommun.