Om våld

Det finns många kvinnor som inte mår bra i sin relation

Ingen ska behöva vara rädd för sin partner.

Kvinnor som kommer till kvinnojouren är ofta utsatta för flera former av våld. Det vanligaste är psykiskt våld som ofta har förekommit under lång tid. Det kan handla om att få höra att man är ful, dum, inte klarar sig själv eller att man är en dålig förälder.


Fysiskt våld kan ge både synliga och osynliga skador. En del har skador som blivit bestående.


Ekonomiskt våld innebär att man kanske luras eller tvingas att teckna avtal eller ta lån. Det kan också vara att man inte får ha tillgång till sina egna pengar eller att man får betala mer för den gemensamma ekonomin än rimligt. För många leder detta till ekonomiska problem under lång tid.


Socialt våld kan yttra sig på många sätt med målet att man isoleras från vänner och familj. Till exempel kan mannen köra och hämta på skola eller arbete. Han kanske blir på dåligt humör om du vill träffa vänner eller gå ut med arbetskamrater. Han vill vara den viktigaste personen i ditt liv och den som styr över din självbild!


Det finns många olika former av våld men Per Isdal har sammanfattat det på följande vis:


Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.


Praktiska råd till dig som utsatts för våld


Skriv dagbok


Skriv ner hur han behandlar dig. Det gör det lättare att komma ihåg och skilja mellan olika händelser. Dessutom kan du se mönster i hans beteende och om det blir värre.


Berätta för någon


Försök att hitta någon som du litar på. Det kan vara en väninna, släkting, arbetskamrat eller oss på kvinnojouren. Det är bra för dig att få berätta vad som hänt och få bekräftat att det inte är ditt fel.


Dokumentera eventuella skador


Ta bilder själv eller be om hjälp. Behöver du söka vård så be personalen att fotografera. Bilderna är till stor hjälp om du väljer att göra en anmälan.


Gör en plan


Även om han lovar att sluta utsätta dig för våld så blir det sällan så. Se till att samla viktiga papper så att du vet var de finns om du behöver ge dig av. Samla även foton och andra saker som betyder mycket för dig. Prata med någon som kan hjälpa dig att lämna, kanske någon du kan fly till. Du kan dagtid få akut hjälp av Mottagningsenheten 035-13 78 88. På kvällar och helger kan du kontakta Sociala jouren genom 112.


En relation är sällan bara bra eller bara dålig. De goda stunderna gör att man står ut med de dåliga. Om det dåliga blir det som tar överhanden är det viktigt att fundera över om det är något att bygga vidare på. Dessutom kan det dåliga även bli något farligt.

Behöver du någon att prata med kan du när som helst ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.