Om våld

Det finns många tecken på ett skadligt förhållande.

Det tydligaste är rädsla för din partner.

Kvinnor som kommer till kvinnojouren är ofta utsatta för flera former av våld. Det vanligaste är psykiskt våld som ofta har förekommit under lång tid. Fysiskt våld kan ge både synliga och osynliga skador. En del har skador som blivit bestående. Andra vanliga former av våld är ekonomiskt våld och socialt våld där man isoleras från vänner och familj.


Det finns många olika former av våld men Per Isdal har sammanfattat det på följande vis:


Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.


Att utsättas för sexualiserat våld är djupt identitetskränkande och leder till bestående men psykiskt och ibland fysiskt. Den misshandlande mannen använder ofta våldet som ett medel för makt och kontroll. Kvinnan isoleras allt mer. Hon förlorar sin verklighetsuppfattning och ser till slut misshandel som en normal del av tillvaron och hon tror att det är hennes fel.


Kvinnor i relationer där sexualiserat våld förekommer behöver stöd och hjälp att inse förtrycket för att fatta ett självständigt beslut om sitt fortsatta liv. Ytterst är våldet mot kvinnor ett uttryck för samma bristande jämställdhet och skeva maktförhållande mellan könen som råder i samhället.

Om du utsätts för våld, kontakta polis, socialtjänst eller ring oss på telefonnummer 035-12 88 88.