Länkar

Länkar till andra som kan ge hjälp eller information

Det är många som på olika sätt arbetar för att hjälpa kvinnor och barn som utsatts för hot och våld. Här nedanför hittar du flera bra länkar till andra som kan hjälpa och till websidor där du kan hitta information om våld i nära relation och brottsoffers rättigheter. Flera av sidorna har information på många olika språk.