Vi finns till för dig

Välkommen till Kvinnojouren Viktoria

Vi på Kvinnojouren Viktoria finns till för dig som lever i en relation som du inte mår bra av. Du är välkommen att kontakta oss om du behöver någon att prata med eller hjälp på annat sätt. Vi kan även hjälpa dig om du behöver en fristad från hot och våld av en närstående. Du når oss på kvinnojouren säkrast måndag till fredag mellan 9-12 på telefonnummer: 035-12 88 88. Vid övriga tider svarar vi om vi har möjlighet. Om du vill prata med någon utanför kontorstid hänvisar vi till Kvinnofridslinjen som erbjuder stöd dygnet runt: 020-50 50 50. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa utan kostnad och utan att det syns i din telefon.

Vid akuta fall ring: 112 och begär polis eller socialjour.

.

!

Läs mer

Vi kan hjälpa dig
på olika sätt

Information och stöd

Vi finns till för dig med vår erfarenhet och våra kunskaper om arbete med kvinnor och barn som utsatts för hot och våld.

Tillfälligt boende

Vi har ett akutboende för kvinnor och barn som behöver skydd.

Anonymitet

Det är du som väljer vad du vill berätta om dig själv.

Hjälp med myndighetskontakter

Vi kan stötta dig i dina kontakter med polis, socialtjänst och andra myndigheter.

Tystnadslöfte

Alla som arbetar hos oss har avgett ett tystnadslöfte som innebär att vi inte berättar för någon vad vi får höra eller veta. Detta gäller för allt utom situationer där det finns risk för att barn far illa.

Ta steget från ett
skadligt förhållande